کاربران نباید

.

کاربران نباید

  • هیچ قانون محلی ، استانی، کشوری، منطقه ای و ملی را زیر پا بگذارند.
  • از سرویس برای تبلیغات و اهداف دیگر استفاده کنند.
  • اطلاعات، عکس یا مشخصات شخص دیگری را بدون اجازه او استفاده کند.
  • اطلاعات حساب شخصی دیگر را بدون اجازه او استفاده کند.
  • تلاشی برای تخریب یا رخنه به سیستم، خط سایت، جعل و غیره انجام دهد.
  • همکاری در تحریک و تشویق شخص ثالث در هر یک از موارد بالا انجام دهد.
  • سایت حق بررسی و تحقیق و پیگرد قانونی را در هر یک از موارد بالا تا بالاترین حد قانونی دارد.

 

about-img about-img about-img

مشترک شدن در خبرنامه!

مشترک شدن برای دریافت آخرین به روز رسانی و اطلاعات.