پرسش و پاسخ

آیا اطلاعات ثبت شده بر روی وب‌سایت‌های رزرو آنلاین، قابل اعتماد هستند؟

در صورتی که وب‌سایت مورد نظر قابل اعتماد باشد،‌ اطلاعاتی که بر روی آن قرار می‌گیرد هم درست است.

این اطلاعات عمدتا توسط کارشناسان گردآوری شده و به تایید هتل‌ها یا اقامتگاه‌ها می‌رسند.

در بسیاری از موارد نمایندگان وب‌سایت‌ها در محل هتل حاضر شده و امکانات آن را تایید می‌کنند، یا عکس‌های اختصاصی گرفته و بر روی خروجی وب‌سایت‌ خود قرار می‌دهند.

about-img about-img about-img

مشترک شدن در خبرنامه!

مشترک شدن برای دریافت آخرین به روز رسانی و اطلاعات.